کاروان چند سلولي براي اهل سفر
کاروان فوق بصورت چند سلولي و توسط شرکت Mehrzelle طراحي شده است. اين طرح يک طراحي منحصر به فرد است، که توسط معماران اين موسسه انجام شده و نتايج جالب و قابل پياده سازي به همراه داشته است.
نظرات کاربران
UserName