مجسمه سازي مرسدس بنز، طراحي براي فرم هاي آيِنده
در اينجا است که مجسمه و نماي نسل آينده ماشين هاي توليدي مرسدس بنز تداعي مي شود.
نظرات کاربران
UserName