اتومبيل الکتريکي پاپ ساخت شرکت کيا موتورز
شرکت ماشين سازي کيا يک اتومبيل الکتريکي مفهوم با نام "پاپ" راه اندازي کرده است. داراي هويت کره اي و طراحي شده توسط پيتر سچ رير و ويليام گريگوري، که داراي اشکال گرد در طراحي بدنه و سقف شيشه پانوراميک مي باشد.
نظرات کاربران
UserName