طرحي براي راه هاي آينده کشور چين
در اين تصاوير پروژه جديد استوديو WORKac در توسعه و طراحي راه آينده Hua Qiang Bei در شنزن، چين به همراه مراکز خريد را مشاهده مي کنيد.
نظرات کاربران
UserName