خودروهاي برقي کار مشترک فرانسه و سوئيس
گفته مي شود در سال 2011 به بازار عرضه مي شود، مفهوم خودروهاي برقي از فرانسه و سوئيس که توسط يک تيم از دانشجويان دانشکده طراحي و توسعه در Valenciennes طراحي شده است.
نظرات کاربران
UserName