مداد حلقه اي هشت رنگ
طراحي مفهوم جالبي از مداد رنگي ها با " مداد حلقه" توسط هنرمند Timothy Liles. اين مداد ها در هر زمان در نسخه محدود شده و در 8 رنگ در دسترس هستند.
نظرات کاربران
UserName