تصاويري از دفتر کار سايت اجتماعي DIGG
از بزرگترين سايت هاي مرتبط آنلاين تا گمنام ترين وبلاگ ها بر اساس راي کاربران سايت، مطالبشان در صفحه ديگ به نمايش در مي آيد. شما هيچ سر دبيري در اين سايت نخواهيد يافت. در واقع سايت ديگ محيطي را فراهم مي کند تا خود کاربران تعيين کننده آن باشند که چه مطلبي ارزش قرار گرفتن در صفحه اصلي را دارد.و اين خود براي عرصه اطلاع رساني براي کاربران اينترنتي تحولي محسوب مي شود.
نظرات کاربران
UserName