12 فروردين، تلالوء زرين بهار آزادي با تکيه بر ارکان نظام اسلامي
روز دوازده فروردين، روز ظهور شخصيت واقعي مردم ايران، روز پيروزي مستضعفين بر مستکبرين و روز تثبيت انقلاب اسلامي است که بي هيچ ريب و شکي زمينه ساز حکومت عدل اسلامي در سراسر جهان خواهد بود. اين روز مقدس، اين يوم الله پر برکت سرآغاز حيات واقعي اسلام در عصر دنيامداران و دنيا پرستان است که از معنويت و روحانيت گسسته و سعادت خود را در پيروي از اميال و آرزوهاي حيواني خود مي دانند. در اين روز عزيز ساختار جديد سياسي اجتماعي ايران بر مبناي آراي اکثريت قريب به اتفاق مردم يعني 2/98 درصد آراي ملت مسلمان ايران تثبيت شد.
نظرات کاربران
UserName