تصوير بهاري با جاي خالي نوشته
رنگ سال 1390 شمسي رنگ صورتي مايل به قرمز است. لحظه تحويل سال ???? هجري شمسي به ساعت رسمي جمهوري اسلامي ايران ساعت ? و ?? دقيقه و ?? ثانيه روز دو شنبه ? فروردين ???? هجري شمسي (صبح زود)مطابق ?? ربيع الثاني ???? هجري قمري و ?? مارس ???? ميلادي مي باشد.
نظرات کاربران
UserName