گريه به غمت رنگ به اين زندگي ام داد
نظرات کاربران
UserName