نماد شرکت APPLE
کمپاني اپل در سال1971 با دوستي استيو وازنياک 21 ساله مهندس کامپيوتر و استيو جابز 16 ساله متولد شد.به طوري که با گذشت 6 سال از آشنائي اين 2نفر در سال1977 اين کمپاني با معرفي رايانه شخصيapple i که در گاراژ خانه جابز به صورت دستي ساخته شده بود رسما با نام تجاريapple computer inc به بازار فناوري وارد شد و توانست ظرف مدت کوتاهي با فروش تعدادي از اين مدل رايانه شخصي اعتباري براي خود دست و پا کند. يکي از شعارهاي تبليغاتي شرکت اپل beauty outside.beast inside مي باشد .
نظرات کاربران
UserName