قبل و بعد از زلزله و سونامي در ژاپن
تصاوير حيرت انگيز و قابل مقايسه از مناطق گوناگون ژاپن که پيش از وقوع زلزله و سونامي و پس از آن ثبت شده است.
نظرات کاربران
UserName