موشواره اپل
در يک نوع از موشواره هاي اپل از پدهاي حساس چند لمسي به‌جاي کليد استفاده مي شود. اين موشواره به صورت يک فضاي يکپارچه عمل مي‌کند که در آن، کاربر مي‌تواند با قرار دادن انگشت خود روي سطح دستگاه، جست‌وجوها و گردش خود را در کامپيوتر انجام دهد و برنامه‌هاي خود را انتخاب کند.استفاده از آلومينيوم در نمونه‌هاي اوليه اين دستگاه شبيه به استفاده از فلز آلومينيوم در بدنه دستگاه‌هاي iMac و MacBook است.
نظرات کاربران
UserName