ازدواج بهترین بنیان نزد خداوند
حدیثی از پیامبر اکرم در مورد ازدواج: هیچ بنیانی نزد خداوند گرامی تر از ازدواج نیست
نظرات کاربران
UserName