تصاويري زيبا و ديدني از کشور استراليا
اُسترُاليا کشوري است بين اقيانوس هند و اقيانوس آرام در نيمکره جنوبي. از نظر مساحت ششمين کشور بزرگ دنيا و سومين کشور انگليسي زبان بزرگ است. پايتخت آن کانبرا است. سيدني و ملبورن دو شهر مهم استراليا هستند.
نظرات کاربران
UserName