نماد شرکت APPLE
ظهور مکينتاش توسط شرکت اپل و ارائه نسخه هاي مختلف برنامه هاي نشر روميزي توسط کمپاني ادوبي(adobe)نظيرpage maker و بعدها برنامه ساخت انيميشن موجب شد تا مکينتاش در بين اتشاراتي ها و سازندگان فيلم وموسيقي طرفداران بسياري پيدا کند.بسياري از نرم افزارهاي مشهور کنوني مانند مايکروسافت ورد و ادوب فتوشاپ اولين بار براي رايانه هاي مکينتاش نوشته شدند.
نظرات کاربران
UserName