نماد شرکت APPLE
هرروز به محبوبيت محصولات اپل در بين کاربران افزوده مي شود.هرروز به ميزان طرفداران اين شرکت در سرتاسر جهان اضافه مي گردد.شرکت اپل يک شرکت چند مليتي آمريکائي است که در شهر کوپرتينو در ايالت کاليفرنيا در دره سيليکون کشور آمريکا قراردارد و کسب و کار اصلي آن فناوري هاي رايانه اي است. شرکت اپل هم در زمينه سخت افزاري و هم در زمينه نرم افزار فعاليت دارد.
نظرات کاربران
UserName