تصاوير: زندگي طلبه معترض سيرجاني در حرم عبدالعظيم عليه السلام
طلبه سيرجاني، هرچند نامي نيست که مانند برخي از سياستمداران و ورزشکاران کشور، شهرتي ميان مردم و هواداراني که برايش هورا بکشند داشته باشد، اما در ميان دانشجويان عدالتخواه و دلسوزان انقلاب به چهره‌اي نام آشنا تبديل شده است.
وي پس از چند ماه با پيام"شکرالله مساعيکم"رهبر معظم انقلاب آزاد گشت و باز هم راه هاي قانوني را براي رسيدن به مطالباتش پيمود، و هم اينک نيز به نشانه ي اعتراض به عدم برخورد با مفسدين در حرم حضرت عبدالعظيم اقامت دارد و همچنان منتظرمسئولان مربوطه براي پاسخ به مطالباتش است. منبع: سايت مهر
نظرات کاربران
UserName