نماد شرکت APPLE
"امروزه به عنوان مدير ارشد عملياتي شرکت اپل , جابز به نجات دهنده اصلي اين شرکت معروف شده است.خصوصا پس از به نتيجه رسيدن ايده ايي که وي اصرار و علاقه اي شخصي به آن داشته است :آي پاد. همچنين او نايب رئيس و مدير عامل استوديوي پويانمائي پيکسار نيز بوده است.اين شرکت يکي از شرکتهاي پيشرو در زمينه توليد محصولات سينمائي است که از پويا نمائي رايانه اي استفاده مي کنند.
"
نظرات کاربران
UserName