زلزله کرمانشاه مرگبارترین زلزله سال ۲۰۱۷ در جهان شد
♦️زلزله کرمانشاه مرگبارترین زلزله سال ۲۰۱۷ در جهان شد
#حوادث
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName