هري
دانيل جاکوب (دانيال يعقوب) رادکليف، بازيگر نقش هري در فيلم هري پاتر، يهودي است که البته اين موضوع از نام او نيز پيداست. او در مصاحبه اي اشاره مي کند که مادرش يهودي و پدرش پروتستان است. در شريعت يهود اگر مادر، يهودي باشد فرزند نيز يهودي به حساب مي آيد. يهودي بودن مادر، نقش مهمتري از يهودي بودن پدر دارد. بايد اشاره کرد که در ميان فرقه هاي مسيحي، پروتستانها نزديکترين فرقه به يهوديان هستند و يهودياني که به طور تاکتيکي به دين مسيحيت مي گروند معمولا پروتستان مي شوند. فيلم هاي هري پاتر توسط کمپاني معروف صهيونيستي - يهودي برادران وارنرساخته شده است كه از ابتدا تا كنون يهودي بوده است و سازنده فيلم هاي ضد اسلامي و صهيونيستي چون فيلم 300 و فيلم ماتريكس مي باشد.
نظرات کاربران
UserName