هري پاتر 7
" اين پوسترکه مربوط به دو قسمت اول و دوم فيلم 7 هري پاتر مي شود، قلعه ي هاگوارتز را در وضعي وحشتناک ميان آتش و دود نشان مي دهد.
اين پوستر، که درواقع نخستين پوستر دوگانه ي هري پاتر 7 است که توسط کمپاني برادران وارنر منتشر مي شود، شباهت زيادي با پوستر اصلي فيلم 1 هري پاتر يعني هري پاتر و سنگ جادو (جادوگر) دارد.
"
نظرات کاربران
UserName