ميکي و ميني و دونالد
ميکي موس ، ميني موس و دونالد داک ، کاراکترهاي انيميشني شرکت والت ديزني مي باشند.خالق ميکي موس والت ديزني بود. او در5دسامبر سال ???? در شيکاگو ديده به جهان گشود. او از يک خانواده کشاورز بود.از کودکي به آموختن نگارگري پرداخت. در جنگ جهاني يکم راننده آمبولانس بود.او پس از جنگ به تبليغات تلويزيوني پرداخت. در سال ???? با کسي به نام اوب ايورکز شرکتي به راه انداخت.در ???? به هاليوود رفت و آغاز به ساخت کارتون کرد. نخستين کار بزرگش آفرينش چهره‌اي به نام ميکي ماوس بود. در ???? بسيار نامدار شده بود. وي در ???? نخستين فيلم بلند پويانماي خود به نام سپيدبرفي را ساخت. وي در ?? دسامبر سال ???? درگذشت.
نظرات کاربران
UserName