کريسمس جادويي ميکي
کارتون کريسمس جادويي ميکي (در خانه ي ميکي برف ميبارد)،يکي ديگر از شاهکارهاي والت ديسني است. در اين کارتون بر اثر يک طوفان برفي، کلي از کاراکترهاي کارتوني ميريزن تو خونه ي ميکي موس. کاراکترهايي که تو اين کارتون خواهيد ديد خيلي زياده هستند. از جمله سفيدبرفي و سيندرلا و علاءالدين بگير تا دامبو فيل پرنده و پري دريايي و پينوکيو و گوفي و پسر جنگل و شيرشاه و 101 سگ خالدار و ... خلاصه تو اين کارتون همه ي کاراکترهاي کارتوني جمع شدن تا با هم کريسمس رو جشن بگيرن!
نظرات کاربران
UserName