ميکي موس و ميني موس در پارک
کارتونهاي بسياري مروج زندگي و اخلاق غربي هستند و سعي دارند خصوصا شرقي ها را شيفته و هضم شده در روشهاي غربي نشان دهند و با اين الگودهي مخاطبان را به سمت ارزشهاي دنيوي يهودي-آمريکايي بکشانند. کارتونها و انيميشن هاي ساخته شده توسط شرکت صهيونيستي والت ديسني که از معروفترين آنها مي توان به ميکي موس اشاره کرد از اين دسته کارتونها هستند.
نظرات کاربران
UserName