ميکي موس در زمستان
ميکي موس سال 1928معرفي شد وآنقدر محبوب شد که هنوز هم شرکت ديسني آن را به عنوان نماد خودش معرفي مي کند. اوايل اسم ميکي،مورتيمر بود و فقط 6 سال طول کشيد تا تبديل شود به يک فوق ستاره. ميکي براي ديسني آمد داشت،به قدري که فيلم هاي کارتوني اش بعد از آن بي سابقه ترين فروش هاي سال را داشتند.
نظرات کاربران
UserName