ميکي و دونالد و گوفي در ساحل
کارتون Clock Cleaners اولين بار در 15 اکتبر1937 و Lonesome Ghosts در 24 دسامبر همان سال پخش شد. که اين دو جزو برترين کارتونهاي اين مجموعه به شمار مي آيند. در طي اين مجموعه به تدريج از نقش ميکي ماوس به خاطر دونالد داک و گوفي کاسته شد. دليل اين کار کاملا ساده است، بين آن سه نفر يعني دونالد داک نوميد و گوفي که هميشه در دنياي خود به سر مي برد، ميکي (که رفته رفته آرامتر و خونسردتر شد) رک و راست ترين شخصيت است که همين امر باعث شد نقش او به يک نقش غير ضروري تبديل شود.
نظرات کاربران
UserName