ميکي و پلاتو در کريسمس
"کشتي بخار ويلي، اولين کارتون ميکي موس بود که پخش شد و اولين کارتوني بود که صداگذاري همزمان داشت. والت ديسني قبل از اين که ساخت ميکي موس را شروع کند, اسوالد خرگوش خوش شانس را مي ساخت. ولي به خاطر مسايل مالي, ديگر به ساخت آن ادامه نداد. بعد والت ديسني تيمي تشکيل داد تا ميکي موس را بيافريند. در کشتي بخار ويلي, ميکي پادوي روي عرشه يک کشتي رودخانه اي است. ميني شخصيت دختر کارتون از کارهاي ميکي کيف مي کند. ميکي براي بازي هايش از همه حيوانات مزرعه به عنوان ابزار جلب توجه استفاده مي کند. ولي کاپيتان پيت ديکتاتور منش از کارهاي او خوشش نمي آيد و در نهايت ميکي مجبور مي شود به عنوان تنبيه در يک گوشه اي سيب زميني ها را پوست بکند.اين کارتون در تئاتر کلوني در نيويورک پخش شد. اين تاريخ, تاريخ تولد ميکي موس شناخته مي شود.
"
نظرات کاربران
UserName