سپاه و سوخت جامد موشک‌ها؛ "#طهرانی_مقدم" چگونه دنیا را حیرت‌زده کرد
🔴 سپاه و سوخت جامد موشک‌ها؛ "#طهرانی_مقدم" چگونه دنیا را حیرت‌زده کرد

🎬 جزئیات و فیلم👇
http://tn.ai/1570693
نظرات کاربران
UserName