گوفي
گوفي اولين بار در فيلم Mickey's Revue به کارگرداني "ويلفرد جكسون" (Wilfred Jackson ) ظاهر شد که در 25 مي 1932 توزيع و پخش شد. اين انيميشن کوتاه شخصيت هاي Mickey Mouse, Minnie Mouse, Horace Horsecollar و Clarabelle Cow را در حال اجراي آهنگ ها و رقص هاي ديگري نشان مي دهد. چيزي که اين انيميشن را از انيميشن هاي ديگر متمايز مي کند، ظهور يک شخصيت جديد است که رفتارش به گونه اي ست که کل کارتون را با شيرين کاريهايش جالبتر ساخته است . هنرمندان ديزني او را Dippy Dawg ناميده اند. او جزو تماشاچيان بود. دائما تماشاچيان ديگر را با صداي خرد کردن بادام زميني عصباني مي کرد و با صداي بلند مي خنديد تا اينکه دو تن از آنان او را با چکش هايشان از پا در آوردند و سپس مانند او خنديدند.
نظرات کاربران
UserName