ميکي و دوستان در شهربازي
ديزني لند(پارکي متعلق به والت ديزني) که در منطقه آناهايم (واقع در جنوب لس آنجلس) ساخته شده است، در تاريخ 17 ژوئيه 1955 گشايش يافت. گروه هاي شبکه هاي تلويزيوني در صحنه حاضر بودند تا لحظه به لحظه مراسم گشايش را در حاليکه حدود سي هزار ميهمان، خيابان اصلي را پر کرده و به گشت زدن در دورترين نقاط پارک مشغول بودند، گزارش کنند. ميليونها نفر ديگر در منازل خود از طريق تلويزيون به تماشاي مراسم نشسته بودند. تا کنون براي هيچ تشکيلات تفريحي، چنين تبليغي نشده بود، و "ديزني لند" يک شبه تبديل به پديده اي ملي شد. "ديزني لند" دنيايي بود براي خانواده ها -جايي که ميشد در تمام طول روز، بگونه اي سيري ناپذير، دوباره و دوباره از آن ديدن کرد. بازديدکنندگان ميتوانستند ساعتها به پرسه زدن در خيابان اصلي و تماشاي مغازه هاي آن بپردازند. آنچه ميان "ديزني لند" و ديگر شهر بازيها تفاوت ميگذاشت، اين حقيقت بود که "ديزني لند" شبيه پشت صحنه استوديوهاي فيلمبرداري بود.
نظرات کاربران
UserName