ميکي موس يک ابزار سياسي
"به گزارش ميدل ايست، اين اسناد که از دانشگاه جورج واشنگتن وبه منظور بررسي دقيق فعاليت هاي سيا گردآوري شده ، نشان مي دهد که سفارت سابق آمريکا در ايران از شخصيت «ميکي موس» به عنوان يکي از ابزارهاي سياسي بهره مي برده است.در اين اسنا نامه اي از سفارت آمريکا در تهران به واشنگتن فرستاده شده که در آن از «والت ديسني» مالک شرکت ديسني خواسته شده تا فيلمي ده دقيقه اي با محتواي ضد شوروي براي نمايش در ايران بسازد تا فرهنگ آمريکايي بيشتر بتواند رشد کند. اين در حالي است که آنها ايرانيان را خواستار طنزهايي نيش دار و تلخ معرفي کرده و پيشنهاد داده اند که در اين فيلم از شخصيت هايي چون ميکي موس ، دانل داک و پلاتو استفاده شود که در ايران هم محبوبيت دارند. براساس اين گزارش، ديسني گرچه رابطه نزديکي با شوروي سابق داشت اما به عنوان يکي از نيروهاي اطلاعاتي، رابطه بسيار نزديکي با «اف بي اي» نيز داشته است. استفاده ابزاري از شخصيت هاي محبوب کودکان، برگ سياه تازه اي از نگاه ضد انساني هاليوود به عنوان ابزار سياسي در دستان سياستگذاران آمريکايي است.
"
نظرات کاربران
UserName