ميکي وميني موس و گوفي
انيميشن هاي ميکي موس محصول شرکت صهيونيستي والت ديزني است .تلاش صهيونيسم جهاني از سال ها پيش براي تحت کنترل درآوردن افکار عمومي جوامع و به ويژه، جامعه ايراني اسلامي ما آغاز شده و چه بسا ساليان بعد بروز نمايد. يکي از اصلي ترين ابزارهاي اين جنگ نرم، انيميشن‌هاي رنگارنگ و جذابي است که از سالها پيش تاکنون توليد شده وکودکان ما را مخاطب قرارداده است. انيميشن يکي از ساختارهاي جذاب سينمايي است که لزوما مخاطب آن کودکان نيستند و بسياري از انيميشن‌هاي جذاب و زيباي جهان، علاوه بر کودکان و شايد بيشتر از آنها بزرگسالان را مخاطب قرار مي دهند. با اين فرض، هرچند توليدات انيميشن مي‌توانند طيف گسترده‌اي از مخاطبان را به خود اختصاص دهند، ليکن انکارناشدني است که کودکان، بيشترين توجه و دلبستگي را به برنامه‌هاي انيميشن دارند و با مروري بر گذشته خود، اذعان خواهيم نمود که انيميشن ها، نقش بسيار بسزايي درشکل گيري شخصيت ما داشته‌اند.
نظرات کاربران
UserName