ميکي و ميني موس در سال جديد
"کمپاني ديزني بوسيله شخصي بنام والتر ديزني تأسيس شد. اين کمپاني در ابتدا به پخش فيلمها و نمايشهاي گوناگون و محبوب از سنت و ارزشهاي آمريکايي مشغول بود و بعضاً در آنها از الفاظ و تعابير طنزآور نيز استفاده مي کرد.از مهمترين آثار او مي توان به ميکي موس اشاره کرد. ديزني که خود از لحاظ سياسي محافظه‌کار و فوق‌العاده ضد کمونيست بود ضمناً فرد بسيار موفقي بود که در تمام مراحل توليد و مديريت برنامه‌ها دخالت مي کرد، وي استخدام يهوديان را در کمپاني ممنوع ساخته بود، گرايشهاي ضديهودي داشت و آن جا را تبديل به پايگاهي براي عقايد ضد صهيونيستي کرده بود. ديزني و آثارش مفتخر به کسب ?? جايزة دانشگاهي و صدها عنوان ديگر شد. اين شرکت امروزه يکي از بزرگترين استوديوهاي ساخت فيلم درهاليوود صهيونيستي است و پيامهاي خود را به جوانان و نوجوانان و حتي کودکان سراسر کرة خاکي در قالب تصاوير متحرک، کارتون مخابره مي‌کند.
"
نظرات کاربران
UserName