استیون_هاوکینگ
✔️#استیون_هاوکینگ معتقد است تا ۲۶۰۰ میلادی زمین به یک گلوله آتش تبدیل می شود و انسان باید به دنبال سیاره قابل سکونت دیگری باشد.

@KhabarOnline_IR
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
استیون_هاوکینگ
تصاویر مرتبط