salam
✔️مدیر موزه‌ای که نقاشی «درختان زیتون» ونسان #ونگوگ در آن نگهداری می‌شود، از کشف ملخ در این تابلو خبر داد؛ این حشره نگون‌بخت با رنگ‌ها آمیخته شده و از بوم این نابغه هلندی سر درآورده است./ ایسنا
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
درختان زیتون
تصاویر مرتبط