ميکي موس در لباس چيني
در طراحي هاي اوليه ميکي موس, شکل دايره براي سر, بدن و گوش هاي ميکي موس به کار مي رفت. در دهه 1930, طراحي جديد و جالب توجهي براي ميکي به عنوان بدنش به کار رفت. اين طوري بدن ميکي موس گلابي شکل تر شد و مردمک به چشم هايش اضافه شد تا به ميزان بيان حالات مختلف او اضافه کند. بعداً, انيماتورهاي دهه 1940 يک پرسپکتيو (حالت سه بعدي) را که گوش هاي ميکي موس هم جزو آن بود به او مي افزايند و به آن يک شکل سه بعدي مي دهند. اين تغيير, مدت کوتاهي دوام آورد. ميکي موس امروزي بيشتر همانند هماني است که در روزهاي اوليه ظاهر شد. به استثناي تغييري که در تن پوشش انجام شد.
نظرات کاربران
UserName