ميکي و ميني با لباس چيني
"خالق ميکي موس والت ديزني بود. در دنياي انيميشن هيچ کس به شهرت والت ديزني نرسيده است. او نابغه اي بود که از دهه 1920 به بعد، به دنياي انيميشن غناي خاصي بخشيد. ديزني صدا را وارد کارتون ها کرد و فيلم هاي بلند کارتوني ساخت. او مبتکر بسياري از تکنيک هاي جهان انيميشن بود. کارتون هايش سراسر جهان را در نورديدند و از آنها عروسک ها، آدم ها، لباس ها و محصولات تبليغاتي فراواني ساخته شد که سود فراواني را نصيب ديزني و شرکتش کرد. او حتي کارش را آنقدر وسعت داد که با برقراري سيستم هاي مديريتي نويني که ايجاد کرد، پارک ها و مراکز تفريحي و گردشگري اش را به مراکزي نمونه و بي نظير تبديل ساخت. در اين مجال، پرداختن به تمام کارتون ها و دنياي شگفت انگيز و رويايي او ميسر نيست
"
نظرات کاربران
UserName