ميکي موس و گربه ملوس
"عبارت ""موش کثيف"" که سالها در اروپا خطاب به يهوديان گفته مي شد ، نه با مقابله به مثل يهود ، بلکه در يک جريان فرهنگي- رسانه اي توسط ابررسانه هاي صهيونيستي، طي چند سال عملا از بين رفت.براي نمونه اکثر ما انيميشن ""ميکي ماوس"" که باز گو کننده ماجرا هاي موشي زيرک در مقابله با توطئه هاي دشمنانش بود را ديده ايم . اين موش زيرک و دوست داشتني آن چنان در دل هاي بينندگان نفوذ مي کند که ديگر ترکيب موش کثيف ترکيبي نا خوشايند و نا چسب به نظر مي آيد.
"
نظرات کاربران
UserName