ميني موس در شب
به نظر مي رسد چنگال امپراطوري كمپاني هاي بزرگي همچون "والت ديزني " تيزتر و قويتر از گذشته شده است. به طوريكه فيلم هاي كارتوني آن امروزه سوغات خانه كودكان معصوم هر ملت و فرهنگي شده است. كارتون هايي كه مرزهاي بين طفوليت و بزرگسالي را درنورديده و دوران كودكي را كه در گذشته با حفظ حريم‌ها و مرزهايي با دوران بزرگسالي، تحقق پيدا مي‌كرد، به زوال كشانده است. مضامين موجود در اين كارتون ها به گونه اي است كه انگار محتواي دنياي بزرگسالان را بدون استفاده از هر گونه نظام مرزگونه خاصي ـ آن گونه كه در مورد متون مكتوب شاهد آن بوده‌ايم ـ به كودكان عرضه مي‌نمايد. پيش‌تر بزرگسالان اسرار زندگي خود را ـ همچون اسرار اجتماعي، سياسي و ... كه براي كودكان خود نامناسب تلقي مي‌نمودند ـ با استفاده از نظام‌هاي رمزگونه مكتوب، از دسترس آنها دور نگه مي‌داشتند، اما هم اينك، محصولات رنگارنگ كمپاني ديزني همه اين اسرار را به طور همزمان و در كمترين زمان ممكن به هر فردي و با هر فرهنگي منتقل مي‌نمايد.
نظرات کاربران
UserName