ميکي وميني موس و پلاتو
تاکنون مهمترين انيميشن‌هاي توليد شده در جهان در شرکت هاي بزرگ انيميشن سازي هاليوود همچون والت ديزني، پيکسار، دريم ورکز، ام جي ام و يا شرکت‌هاي ژاپني تحت حمايت و هدايت سردمداران هاليوود نظير نيپون، تاتسونوکو، سوني و…. توليد شده است.هاليوود از زمان تشکيل خود تاکنون به شدت تحت نفوذ تفکرات صهيونيستي بود و اين سرمايه داران صهيونيسم جهاني بودند که افکار برنامه سازان آن را هدايت مي‌کردند. صهيونيسم حاکم بر هاليوود که هر روز تلاش دارد تا دامنه سيطره خود را بر شرکت‌هاي ديگر فيلم و انيميشن سازي با خريد سهام يا نفوذ بر افکار گسترش دهد هرچند اقتصاد و به دست آوردن درآمد را از مهمترين اولويت‌هاي خود معرفي مي‌کند، با مروري بر آثار توليدي آنها به ويژه در بخش انيميشن، اين باور به شدت تقويت مي‌شود که در پس اين صنعت پول ساز، قطعا ايدئولوژي و تفکر خاصي نهفته که قرار است به کمک سرمايه و تکنيک در جهان گسترش يابد.
نظرات کاربران
UserName