سیاست‌های آمریکا تغییر نمی‌کند فقط چهره‌ها عوض می‌شوند
🖼پوستر/او با ما همان کرد که...

🔹سیاست‌های آمریکا تغییر نمی‌کند فقط چهره‌ها عوض می‌شوند.
#سیاسی
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName