شب 31 اکتبر
شب 31 اکتبر در برخي کشورهاي اروپايي و آمريکايي به هالووين يعني شب همه مقدسان معروف است . در اين شب به جشن و پايکوپي مي پردازند و لباسهاي عجيب و غير مرسوم مي پوشند. پيشينه اين جشن مذهبي است و به اقوام سلتي باز مي گردد که نشأت گرفته از اعتقاد آنان به آخرت است. و با گذشت زمان با اعتقادات و خرافات آميخته شده است و به شکل کنوني در آمده است.
نظرات کاربران
UserName