مرگ جادوگران
در سال 1233 جادوگران و متهمان به جادوگري به سخت ترين و بي‌رحمانه‌ترين اشکال مجازات مي‌شوند. در سال 1563 ملکه اليزابت اول قوانين سخت حبس و مرگ را براي جادوگران در نظر مي‌گيرد . جيمز اول در 1604 مجازات مرگ را افزايش مي‌دهد . در حقيقت کليسا با فشار بيش از حد در جهت حفظ تسلط خود، شيري بزرگ از شيطان مي‌سازد که در سال هاي واپسين بعدي طعمه آن شير خود ساخته مي‌شود .
نظرات کاربران
UserName