جشن هفت بيجار هالووين
جشن هالووين قدمتي 2000 ساله دارد و در اصل جشني مذهبي بوده است که ريشه در رسوم سلتيک ساکنان اوليه جزاير بريتانيا دارد. آنان معتقد بودند که در اين شب دروازه بين دو جهان گشوده مي شود و ارواح به زمين مي آيند. با گذشت زمان و تأثير اعتقادات و خرافات بر اين جشن به صورت کنوني در آمده است نمادهاي هفت بيجار به کار رفته در مراسم و عکسهاي اين جشن مويد اين مطلب است. گربه و جادوگر و عنکبوت و کدو و خفاش هر کدام به اعتقادات فرقه هاي مختلفي منتصب است مثلا عنکبوت از مظاهر شيطان پرستي است.
نظرات کاربران
UserName