اسکلت در هالووين
بنيانگذاران هالووين اين شب را متعلق به ارواح پاک مي دانستند اما با حمله روميان و ورود مسيحيان کريستين به منطقه آنها و اختلاط عقايد آنها با يکديگر اين شب ديگر متعلق به ارواح پاک نبود بلکه شياطين و ارواح خبيثه را نيز در اين جشن حاضر مي دانستند !!!
نظرات کاربران
UserName