جادو گري
جادو گر و خفاش هر دو نمادهايي از جشن هالووين هستند که ريشه در ترس مردم قرون وسطي از جادوگران و خون آشام ها وجود داشته است. جشن هالووين پيشينه اي مذهبي دارد و بر گرفته از اعتقاد پيشينيان به آخرت است که در طول قرنها با تأثير پذيري از اعتقادات و خرافات به شکل کنوني در آمده است و البته در ابتدا هم عاري از اعتقادات غلط نبوده است.
نظرات کاربران
UserName