رسوخ مظاهر شيطان پرستي در هالووين
جشن هالووين قدمتي 2000 ساله دارد و در اصل جشني مذهبي بوده است که ريشه در رسوم سلتيک ساکنان اوليه جزاير بريتانيا دارد. آنان معتقد بودند که در اين شب دروازه بين دو جهان گشوده مي شود و ارواح به زمين مي آيند.راهبان براي آرام کردن ارواح در اين شب آتش مي افروختند و مردم براي در امان بودن از ارواح خبيث لباسهايي از پوست سر حيوانات مي پوشيدند. با حمله روميان به قوم سلتي، جشنواره روز برداشت محصول روميان نيز، که از قرن اول ميلادي آغاز شد، به خصوص جشني که در ستايش پومونا (Pomona) الهه ميوه جات بوده است، بر جشن ‌هالووين تاثير فراواني گذاشته است اوايل سده ?? بسياري از ايرلندي‌ها به آمريکا مهاجرت کردند و به اين ترتيب بسياري از آيين‌ها و اعتقاداتشان بار ديگر دچار تغيير و تحول شد به عنوان مثال آمريکايي‌ها حضور شياطين و ارواح گناهکار در هالووين را بيشتر مورد استقبال قرار دادند و بيشتر سمبل‌هايي که براي آن در نظر گرفتند ترسناک و خشن بود و بعدها اين جشن از هجوم اعتقادات شيطان پرستان نيز در امان نماند.
نظرات کاربران
UserName