بازگشت جادوگر
در قرن بيستم شخصي به نام «آليستر کراولي»(Alister crowly)معروف به جانور بزرگ حلقه هاي شيطان و شيطان پرستي با ويژگي هنجار شکني و ابتذال ، اباحيگري را دنبال مي‌کند. قانون مجازات جادوگري در 1951 به طور کامل لغو مي‌شود و در سال 1966، اينجاست که به امريکا و آنتوان لاوي مي‌رسد که خود را پيرو جادوي سياه آليستر کراولي مي‌خواند.
نظرات کاربران
UserName