زن جادوگر در هالووين
در قرون وسطا، ترس فراواني از جادوگران وجود داشت. به خصوص که مردم اعتقاد داشتند جادوگران مي‌توانند با جاروهاي پرنده خود به همه جا بروند و با ارواح خبيث ملاقات کنند. عده اي هم گربه سياه را جادوگري مي‌دانستند که تغيير شکل داده يا حتا مرده اي است که به زندگي بازگشته است. اين مسئله تأثير بسيار زيادي بر مراسم جشن هالووين گذاشته است. به گونه اي که جادوگر به يکي از نماد هاي اصلي اي جشن تبديل شده است البته تأثير شيطان پرستي بر جشن هالووين را هم نبايد ناديده گرفت.
نظرات کاربران
UserName